ukruplfrencs

+38 067 243 6378

Magnéziově tmely, producovany S. S R.O. «VPP «UKRMAGNEZIT»

 

MAGNÉZIOVÝ TMEL (MT) domácího výrobce «VPP «UKRMAGNEZIT»  – to je speciálně rozpracovaný tmel pro magnesitové desky. V nim je stejná látka jako v deskách, magnéziová svázující látka, (oxid magnezia), která zabezpečuje maximální podobnost podložní vrstvy (magnéziový list) a materiálu k poktytí (tmel). Díky tomu, získáváme maximální možnou adhezi mezi stavebnými materiály a prakticky stejnou přirodu interakce s životním prostředí.

 

Hlavním účelem magnéziového tmelu – je vyrovnání a oprava magnesitových desek a zapravení švů mezi nimi. Při vyrovnávání povrchu MT lze používat pro aplikaci jak počáteční tak i dokončovací tmelové vrstvy.

 

Kromě hlavního cíle, MT mohou být použivany pro vyrovnávání jiných stavebních podstav (například, cihlářské, cementné, betoné starší než 28 dnů). MT je také doporučeno použivat při vytváření v místnosti podminek zvýšené urovně zničení bakterií.

 

Základní spotřebitelské vlastnosti MT

 

Vysoce kvalitní spotřebitelské vlastnosti magnéziového tmelu jsou způsobeny při výrobě velkého množství vysoce kvalitních svázujících latek – oxidu magnesia, které patří k typu komplexně svázujícím látkam. Tento faktor určuje vysokou pevnost tmelu, dobré antiseptické a antibakteriální vlastnosti, jakož i odolnost vůči extrémním teplotám a přepadam vlhkosti.

 

V současné době, s. s r.o. «VPP «Ukrmagnezit» nabízí jeden druh magnéziového tmelu C.2.ШМ2, který se vyrábí v souladu s ДСТУ Б В.2.7-126-2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови».

 

Vlastnosti

 

 

Oblast použití

 

Hlavní sféra použití – vyrovnání a oprava magnesitových desek a zadělání spár mezi nimi.

Může se používat v průběhu interní a externí práce pro vysoce kvalitní přípravu minerálních povrchů (magnezioných, betonových, cementových, cihlových a sádrových základů pro finišové provedení), tak i pro zadělání spár mezi minerálními deskovými dokončovacími materiály.

Tloušťka vrstvy při jedném zanesení – ne více než 2 mm. Může se používat pro zaplnění malých trhlin a otvorů do hloubky 3 mm.

Po vytvrzení lze obarvit vodo-disperzními barvámi, olepid tapetámi, pokrýt dekoračními materiály.

Nemůže se používat pro opravu podlahy. Použití v oblasti konstantního působení vlhkého vzduchu může způsobit slané vystoupení na povrchu.

Doporučuje se pro vytvoření finišové vrstvy v místnostech s vysokými hygienické požadavky.

 

Složení a balení

 

Pro zlepšení ukazatelů kvality semagnéziový tmel vyrábí dvousložkový, a balí se v dva balení.

Po smíchání obou složek se tvoří roztok podobný cementu, tvrdnující ve vzducho-suchých podminkách za určitou dobu (nejvíc 40 minut).

 

Příprava základu

 

Příprava základu se provádí v souladu s СНиП 3.04.01-87 a ДБН B.2.6-22-2001.

Základ musí být pevný, suchý nebo minimalně vlhký (při vysoké teplotě a nízké vlhkosti vzduchu). Před nanesením směšovací směse je třeba vyčistit základ od prachu, nepodložených částic, olejových skvrn a jiných látek, které mohou ovlivnit přilnavost. Základ by neměl mít prohloubení, jámy a trhliny hlubší než 3 mm. Všechny krycí vrstva musí být odstraněny před. Slabé základy a základy s vysokou nasákavostí, musí být předem ošetřeny podkladovou vrstou hluboké proniknutí. Základy s hladkým povrchem by se mělo zacházet s brusným papírem, aby získal hrubý povrch.

 

Příprava směšovací směsi

 

Příprava tmelu se dělá ručně nebo pomocí měchačky, napřiklad vrtačky malé rychlosti s nástavcem pro suché směsi, promíchat obsah balení č.1 (suché směsi) a č.2 (směšovací směs) v poměru 1 kg suché směsi na 0,5 litru směšovací směs . Doporučuje se zavést suché směs s balení č.1 (např., 100 g) do směšovací směse s balení č. 2 (přiměřeně 50 ml (61 g)), za intenzivního míchání, až bude homogenní stav.

Je nezbytné, aby bylo připraveno takové množství tmelu který má být zpracovány během 20-30 minut, protože tmel zahušťuje rychle, a po 40 minutách se začne tvrdnout.

Pokud budete potřebovat méně viskózní stěrky může být přípustný zředění směšování stěrky čistou vodu, ale ne více než 100 ml / 1 kg suché směsi.

 

Postup pro použití

 

Vyrovnání povrchu se provádí tradičním způsobem. Doporučujeme používat gumový špachtle nebo špachtle z nerezu nebo plastu.

Maximální přípustná tloušťka v jedné zanesení by neměla přesáhnout 2 mm. Vyrovnání více než 2 mm se provádí opakovaným zanesením tmelových vrstev, s využitím technologie zanesením vrstev jedné po druhé a uložení sklolaminátné sítě pro zpevnění.Na vysoce savých povrchech s tloušťkou vrstvy kolem 0,5 mm vyrovnání by mělo být ne více než 1 minuta.

Pro zadělání spár (2-8 mm) mezi magnéziovými listy doporučujeme po zanesení tmelu ve spáry nalepit armováné síťované pásky “sěrpianky” a poté rozetřit je po čerstvé vrstvě tmelu. Bezprostředně po ztrátě lepivosti je nutno použít “dokončovací” vrstvu tmelu zředěného na minimální viskozity.

Pro zvýšení hladkosti, po 1-2 hodiny po zanesení vyrovnávací vrstvy (pokud vrstva tmelu trácí lepivost), tmelový povrch se hladí měkkou vlhkou (ne mokrou) houbou (například, kuchyňskou z pěnového polyuretanu). Poté se namoknutá vrstva tmelu uhladí pomocí plastové špachtle. Pokud je to nutné, tato operace se provádí několikrát, nejpozději však do doby nastavení vysoké tvrdostí, když tmel nasáklá vodou nestaje plastká. Po těchto postupů se leštění povrchu nevyžaduje.

Pokud je nutno udělat leštění povrchu, tato operace se provádí hned po ztratě adheznosti tmelové vrstvy (1-2 hodin), jinak tmel bude mít vysokou tvrdost a operace bude obtížně vyplnět. Leštění se provádí pomocí jemného brusného papíru nebo wolframové sítě.

Po dokončení prací je nutno okamžitě umýt nástroje s teplou vodou. Vytvrzený tmel lze odstranit pouze mechanicky.

 

Vnější podmínky při provádění práci

 

Optimální teplota 18-25°C
Optimální vlhkost 60-70%
Přípustná teplota 5-30°C

 

V průběhu ztvrdnutí tmelu, je se nutno vyhýbat rychlému vysychání, přímému slunečnímu záření a působení teplot blízkých nule. Doporučujemy ztvrdnutí při kolem 70% vlhkosti a teplotě 10-25°C během nejméně 16 hodin.

 

Technické parametry

 

Barva Bílá
Počet směšovací hmotý vyžadováného pro míchání, l kg suché směsi, L 0,5
Čas použití směšovacího roztoku, min, ne méně než 30
Maximální množství vody použité při ředění směšovacího roztoku na 1 kg suché směsi, ml 100
Doporučená tloušťka vrstvy, mm, ne více 2
Velikost plnivy, mm, ne více než 0,2
Proudění, cm 7±2
Pevnost při komprese po 28 dnech, MPa, ne méně než 7,0
Pevnost v tahu, při ohýbání, po 28 dnech, MPa, ne méně než 1,0
Odolnost proti vzniku trhlin Nepřítomnost trhlin v vrstvě tloušťkou 2 mm
Propustnost páry mg/m*h*Pa, nejméně 0,05
Úbztek, mm/m, ne více než 1,5
Síla spojení se základnou v vzduchosuchých podminkách, MPa, nejméně 0,3
Mrazuvzdornost, cyklů, nejméně 75
Odhadované náklady suché směsi při tloušťce vrstvy 1 mm, kg/m2 1,5
Odhadované náklady suché směsi při 1 litr náplného objemu, kg 1,5

 

Poznámky

 

Chcete-li získat co nejvyšší kvalitu směšovací směse, je nutné, abyste přesně dodržovali uvedeného poměru uvedeného v tomto dokumentu. Není povoleno přidavat do směšovací směse vody nad zadaného maxima.

Nikdy nemíchejte tmel s ostatními výplňovými materiály a svázujícími látkami.

V případě použivání tmelu v jiných podminách, než těch, které jsou uvedeny v teto charakteristice, obraťte se na výrobce.

 

Podmínky provozu

 

Trvanlivost 6 měsíců při skladování v chladném a suchém místě v uzavřeném originálním obalu. Neskladujte v otevřených nebo poškozením obalu. Je zakázáno nastavit zmrazení, uložte jej v blízkosti topných těles. Neskladujte tmele pod tíhou.

Po uplynutí záruční doby mohou používat materiál, až po kontrole vhodnosti.

Bezpečnostní opatření: Je třeba se vyhybat zásahu tmelu a jeho složek v oku. V případě kontaktu s očima je třeba omýt vodou a pokud je to nutné poradit se s lékařem.

Recyklace: Zbytky nevyčerpané suché směse by měly být smíchány se směšovací směsí až do hustého těsta. Převedený do tuhé formy roztok je šetrný k životnímu prostředí a se recykluje jako stavební trosky. Balení se využí jako domovní odpad.

 

Výhody použití MT