ukruplfrencs

+38 067 243 6378

Zalecenia co do stosowania płyty magnezowej (PM)

 

Według zaleceń technicznych PM należy przechowywać w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. W sytuacji, jeśli PM przez jakiś czas znajduje się na otwartym powietrzu (np. na obiektach), zaleca się przechowywać ją pod nakryciem w celu ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem wilgoci. Zawilgocone płyty przed montażem należy podsuszyć.

Przed montażem płyty magnezowej na system profilowy należy dwukrotnie zagruntować całą powierzchnie PM (licową i wewnętrzną stronę, styki) gruntem głębokiego przenikania.

 

Podczas montażu PM pamiętać o jej paroprzepuszczalnych właściwościach. Dlatego, podczas wykończenia jednej strony PM ostatecznym materiałem uniemożliwiającym swobodne pochłanianie wilgoci (płytka ceramiczna; nieprzepuszczające parę farby, lakiery, tapety i t. d.) stronę odwrotną PM należy również zaimpregnować. W tym celu odwrotną stronę płyty należy pokryć nieprzepuszczającymi parę środkami (hydrofobizatorami, lakierami, farbami i t. d.) lub zastosować metodę wielokrotnego gruntowania.

 

Podczas prac wewnętrznych, montażu PM należy dokonywać w okresie prac wykończeniowych (w okresie zimowym przy włączonym ogrzewaniu) przed położeniem posadzek, kiedy wszystkie «mokre prace» zostały ukończone i zainstalowane przewody elektryczne i ciągi wodnokanalizacyjne, w warunkach suchych i normalnej wilgotności. Przy czym, temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa, niż +10°С. Przed montażem płyty powinny przejść adaptację w pomieszczeniu.

 

Przy pracach zewnętrznych przed montażem należy dać możliwość PM na «zaaklimatyzowanie» się. Temperatura materiału i otoczenia nie powinna być niższa, niż +5°С.

 

Cięcie PM dokonuje się za pomocą ręcznego (nóż, piłka i t. .d) lub elektrycznego (szlifierka kątowa, wyrzynarka, piła tarczowa) narzędzia. Podczas cięcia PM za pomocą noża na początku, wykorzystując metalowy przymiar, dokonuje się nacięcia górnej warstwy tkaniny szklanej, płyta jest przełamywana wzdłuż linii nacięcia a następnie obcina się tkaninę szklaną po wewnętrznej stronie płyty. Podczas cięcia PM za pomocą narzędzia elektrycznego należy stosować urządzenie z ochroną przed kurzem oraz diamentową krawędzią tnącą.

Styki PM pod skosem szlifować można za pomocą heblarki lub szlifierki.

 

PM może być montowana zarówno na ruszcie metalowym i drewnianym, jak i na klej z dodatkowymi mocującymi kotwami.

 

Profile metalowe dla montażu PM powinny być chronione przed korozją.

 

Roztaw profili obliczany jest zawsze w oparciu o wymiary, grubość płyty i powinien być dostosowany do wymogów w zakresie sztywności konstrukcji. Im cieńsza płyta, tym mniejszy roztaw profili. Roztaw profili pionowych nie powinien być większy niż 450 mm.

 

Przy wykorzystaniu PM jako podłoża pod posadzki (na legarach) lub podłoża pod płytki podłogowe, kamienne roztaw legarów należy zmniejszyć do 300×300 mm.

 

PM należy mocować do systemu profilowego za pomocą wkrętów z nacięciami na odwrotnej stronie główki. Wkręty powinny mieć pokrycie antykorozyjne. Wkręty wkręca się w PM w odległości 10-15 mm od krawędzi płyty w rozstawie 15-20 cm. W przypadku stosowania zwykłych wkrętów uprzednio należy wykonać nawierty w miejscach ich wkręcania.

Przy pracach wewnętrznych w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach należy pozostawiać 2 mm odstęp między płytami, w wilgotnych zaś i podczas prac na zewnątrz- 3-4 mm.

 

Spoiny między PM są wypełniane i wyrównywane szpachlą magnezytową S.2.SzM2 «Ukrmagnezit» z dodatkowym wzmocnieniem taśmą malarską.

 

Wszystkie prace związane ze szpachlowaniem PM (spoinowanie i wyrównywanie miejsc, gdzie są wkręty, wyrównywanie powierzchni) zaleca się wykonywać szpachlą magnezytową S.2.SzM2 «Ukrmagnezit» w warunkach odpowiadających eksploatacyjnym.

 

PM malowane są farbami dyspersyjnymi, które nie utrudniają swobodnego wchłaniania i wydalania wilgoci.

 

Autor: Wasyl Kaliniczenko