ukruplfrencs

+38 067 243 6378

Wiadomości

12.04.2016

Płyta magnezowa – izolacja akustyczna

Płyta magnezowa – izolacja akustyczna

 

Płyta magnezowa jest materiałem zapewniającym “suchy” montaż. Dzięki tej metodzie można zapewniać wysoką jakość robót wykończeniowych, szybki montaż, bez ograniczenia systemami konstrukcyjnymi czy typami budynków, liczbą pięter oraz warunkami klimatycznymi, geologicznymi a także odpornością ogniową.

W tej publikacji chcemy zwrócić uwagę na problem izolacyjności akustycznej. Poziomy hałasu w pomieszczeniach różnego przeznaczenia nie powinny przekraczać wartości normowych wg PN-B-02151-3:1999. Przegrody muszą zapobiegać przenikaniu dźwięku (hałasu) z jednego pomieszczenia do drugiego, a wielkość tłumienia dźwięków powietrznych jest mierzony w decybelach dB (wskaźnik izolacyjności akustycznej). Wymagania dla ścianek działowych wahają się od 35 dB (pokój do pracy w budynku administracyjnym) do 55 dB (pokój hotelowy i n.p. sklep przylegający do pomieszczenia mieszkalnego).
 
Z uwagi na większą masę już sama płyta magnezowa zapewnia lepszą izolacyjność niż lżejsze, gipskartonowe (42-44 dB dla 10 mm) i odpowiada ścianie ceglanej grubością 100 mm.
 
Aby poprawić właściwości izolacyjne ścianek działowych z wykorzystaniem płyt magnezowych, stosuje się różne rozwiązania, które biorą pod uwagę charakterystykę częstotliwości źródła hałasu. W celu zwiększenia wskaźnika izolacyjne przegród stosuje się różne układy. Najprostsze to opłytowanie pojedyncze płytą 12 mm, na profilach CW 50 z wypełnieniem wełną mineralną grubości 50 mm i gęstości 35-50 kg/m3. Takie rozwiązanie daje minimalną izolacyjność na poziomie 36 dB.
 
Zwiększając grubość ściany (profile CW 75) i stosując wełnę o grubości 75 mm uzyskamy do 41 dB. Z kolei płyta montowana na profilu CW 100 i wełna grubości 100 mm da 45 dB. Podwójne opłytowanie na profilu CW 100 z wełną grubości 100 mm zapewni 49-51 dB.
 
Najlepsze efekty zapewnia konstrukcja z podwójnym systemem profili 2 x CW 100 i podwójnym opłytowaniem 2 x12 mm (12+8 mm). Profile zestawia się ze sobą oddzielając przekładką akustyczną i wypełnia wełną 2 x 100 mm grubości. Takie rozwiązanie może podwyższyć izolacyjność do 65 dB.
 
Pomiędzy profile UW i CW na styku ze ścianami stosuje się taśmę akustyczną w celu izolacji od dźwięków uderzeniowych.
Spoiny na połączeniu płyt z podłożem, ścianami i sufitami w także między płytami wypełnia się elastyczną szpachlówką uszczelniającą.
Stosowanie się do powyższych zaleceń zapewni wykonanie wysokiej jakości przegrody o odpowiednich parametrach akustycznych zgodnych z wymaganiami normowymi.
 

<img src="http://magnesit.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/28.png"  alt="Płyta magnezowa"/>

Płyta magnezowa – izolacja akustyczna

05.04.2016

Płyta magnezowa wykorzystana do wewnętrznych szpalet okiennych

Płyta magnezowa wykorzystana do wewnętrznych szpalet okiennych

 

Płyta magnezowa jest idealnym materiałem do wykończeniowych robót wewnętrznych w szczególności szpalet okiennych, zarówno w budynkach remontowanych jak i nowych.

Technologie wykonania okiennych szpalet są następujące:
– “na mokro” – szpalety tynkowane,
– “suchy montaż” z wykorzystaniem płyt budowlanych.
 
Tynkowane szpalety są uniwersalne i ekonomiczne, ale warto pamiętać, że są to “mokre” procesy, które mają niską izolacyjność cieplną a wykonanie tych robót wymaga pewnej umiejętności. Plastikowe szpalety pasują do nowoczesnych okien, które mają dobre izolacyjne właściwości, alej posiadają niską wytrzymałość, i sprawiają kłopot w przypadku uszkodzenia, i nie zawsze pasują stylistycznie do pomieszczenia.
 
Montaż szpalet okiennych z płyt magnezytowych lub płyt kartonowo-gipsowych wykonuje się metodą “suchego” montażu. Takie szpalety mają dobre właściwości izolacyjne, są proste do wykonania i pasują do większości wnętrz, sposób ten łączy w sobie wszystkie zalety dwóch poprzednich.
 
Płyty magnezowe posiadają dodatkowo przewagi nad gipsowo-kartonowymi ze względu na większą trwałość, odporność na uderzenia. Antyseptyczne właściwości płyty magnezowej, niepalność, odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa, izolacja akustyczna i izolacja termiczna to też te cechy, które powinien mieć materiał stosowany do wykonywania szpalet okiennych.
 
Montaż szpalet okiennych z płyty magnezowej zaczyna się po uszczelnieniu zewnętrznych szpalet, zainstalowaniu parapetu  i po zakończeniu w pomieszczeniu  robót “mokrych”.
 
Kąt nachylenia szpalety powinien  mieć około 7 stopni, dzięki czemu zwiększa się doświetlenie  pomieszczenia. Szpalety montuje się na konstrukcji drewnianej lub profili ocynkowanych, jak do montażu  ścianek działowych. Jeżeli nie ma miejsca na konstrukcję nośną, szpalety montuje się bezpośrednio do ściany za pomocą kleju  i  ze względów bezpieczeństwa, za pomocą kołków rozporowych  w rozstawie 350-400 mm.
 
Połączenie płyty magnezowej z ramą okienną dokonuje się za pomocą plastikowego profilu. Profil mocuje się   za pomocą wkrętów 9,5 x 3,5 x (10 x 3,0), ocynkowanych w rozstawie 100-150 mm. Płytę magnezowa, która przeszła aklimatyzację na obiekcie i jest zagruntowana obustronnie, tnie się do rozmiarów wcześniej określonych. Wskazane  jest, aby  wyciąć płytę 40-50 mm  więcej od szerokości  otworu. Pustą przestrzeń między ścianą i płytą obszycia wypełnia się izolacją cieplną z wełny mineralnej lub pianką. Krawędź ściany i  szpalety obrabia się montując narożnik aluminiowy perforowany wyrównując masą szpachlową po czym przystępuje do końcowego wykończenia (szlifowanie, malowanie).
 

<img src="http://magnesit.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/SAM_15631.jpg"  alt="Płyta magnezowa wykorzystana do wewnętrznych szpalet okiennych"/>

Płyta magnezowa wykorzystana do wewnętrznych szpalet okiennych

01.04.2016

Płyta magnezowa – to uniwersalny materiał

Płyta magnezowa – to uniwersalny materiał.

 

Płyta magnezowa – to uniwersalny materiał wykończeniowy do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Przy wykorzystaniu magnezytowych płyt wewnątrz budynku warto kierować się następującymi zaleceniami. Montaż płyt z wykorzystaniem płyt magnezytowych należy wykonywać po zakończeniu prac “mokrych”, które mogą spowodować zawilgocenie płyt lub zanieczyszczenie strefy montażu. Inne prace instalacyjne (ogrzewanie, podłączenie ciepłej i zimnej wody, doprowadzenie energii i ogrzewania elektrycznego, podłogowego) muszą być także zakończone przed rozpoczęciem montażu płyt magnezowych). Temperatura w pomieszczeniach podczas robót nie powinna być niższa niż + 10 – + 14 ° C (w chłodniejszych porach roku zaleca się włączenie ogrzewania ), a wilgotność mniejsza niż 70%.
 
Płyta magnezowa, ze względu na jej właściwości i wymiary, jest materiałem, który znacznie przyspiesza proces montażu lekkich konstrukcji z dobrymi wskaźnikami izolacji cieplnej, dźwiękowej i odporności na ogień. Jednak warto uniknąć instalacji tego według metody “dokładnie na czas”. Po dostawie na miejsce, należy zostawić płytę magnezową na dwa dni dla przyzwyczajenia do warunków zbliżonych do warunków dalszej eksploatacji.
 
Płyty magnezowe należy przechowywać w pozycji poziomej na równej powierzchni, na podkładkach, które uniemożliwią zawilgocenie jej z podłoża, najlepiej w pobliżu miejsca instalacji, z utrzymania przejścia szerokości około 1,5 m.
Warunkiem koniecznym jest zagruntowanie płyt magnezowych płyt środkiem gruntującym głębokiej penetracji. Zaleca się podwójne gruntowanie.
 
Po naturalnym wysuszeniu powierzchni, po gruntowaniu , płyty montuje się na profilach CD i CW (albo na szkielecie drewnianym) za pomocą wkrętów z ochronnym, cynkowym pokryciem antykorozyjnym. Wielkość spoin między płytami a sufitem czy podłogą zależy od warunków i przeznaczenia konstrukcji.
 
Zazwyczaj szerokość poziomych spoin między sufitem a płytami wynosi 8 … 10 mm, a pionowy spoina ze ścianą nie więcej niż 5 mm, poziome i pionowe spoiny między sąsiednimi płytami – 3 … 4 mm. Uszczelnienie spoin odbywa się za pomocą magnezowej szpachli С.2.ШM2 na całą głębokość, i wzmacnia się siatką z włókna szklanego, a potem powtórnym szpachlowaniem i wyrównaniem powierzchni. Spoinę między płytami a podłogą należy również wypełnić magnezytową masą szpachlową.
 
Na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumentacja dostępne są rysunki konstrukcji montażowych z użyciem płyty magnezowej.
 

<img src="http://magnesit.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/SAM_15631.jpg"  alt="Płyta magnezowa "/>

Płyta magnezowa

31.03.2016

Płyta magnezowa dla wykonania przegród

Płyta magnezowa dla wykonania przegród

 

Płyta magnezowa produkcji “NPP” Ukrmagnezit ” to ekologiczny, wszechstronny, łatwy w użyciu materiał, który jest powszechnie używany w budownictwie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Zastosowanie płyty magnezowej w konstrukcji budynków zapewnia doskonałe możliwości dla realizacji projektów i stworzeniu komfortowych warunków zamieszkania.

Coraz częściej dokonuje się rewitalizacji budynków przemysłowych, niemieszkalnych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. I tu płyta magnezowa przewyższa inne materiały budowlane-te tradycyjne (cegła, gazobeton) czy gipskarton. Przegrody z wykorzystaniem płyt magnezowych nie obciążają stropów jak materiały tradycyjne a własności takie jak odporność na wilgoć czy ogień pozycjonują ją wyżej niż popularne płyty gipsowo-kartonowe. Są też bardziej wytrzymałe mechanicznie.
 
Przegrody z wykorzystaniem płyt magnezowych mają szereg zalet w porównaniu z konstrukcjami z użyciem tradycyjnych materiałów budowlanych. Przede wszystkim są dużo lżejsze i nie powodują obciążenia stropów. W porównaniu do tych konstrukcji, ścianki z wykorzystaniem płyt magnezytowych mają większą odporność na zniekształcenia, zapewniają możliwość demontażu i przeniesienia w inne iejsce, mają lepsze wskaźniki izolacyjności termicznej i akustycznej.
 
Ścianki z płyty magnezowej, w porównaniu z przegrodami z płyt gipsowych mają szereg zalet dzięki właściwościom tego materiału. Bezsprzeczną zaletą jest ich wysoka wytrzymałość mechaniczna i możliwość bezpośrednio do płyty różnych zawiesi do powieszenia sprzętów, odporność na wilgoć, właściwości dezynfekcyjne, które eliminują grzyby i pleśń na powierzchni przegrody, a także niepalności, dzięki czemu mogą być zastosowane jako bariery przeciwpożarowe, konstrukcja ścianek działowych z płyt magnezowych jest dość prosta i dla jej instalacji są stosowane typowe materiały do montażu ścian z gips kartonu. Wszystkie elementy do budowy takiej ściany są łatwo dostępne w sprzedaży a montaż nie wymaga nadzwyczajnych umiejętności i może go wykonać osobiście inwestor-właściciel lokalu. Jednak realizację eleganckich wnętrz i przegród, które muszą spełniać specjalne wymagania, powinni przeprowadzić profesjonalni instalatorzy, zwracając uwagę na zgodność z projektem i obowiązującymi przepisami udowlanymi.
 
Istotą systemu jest konstrukcja nośna z drewna lub profili metalowych, ocynkowanych UW/CW/CD. Przed montażem, płyta magnezowa musi przejść okres adaptacji do warunków pomieszczenia i być dokładnie zagruntowana gruntem głębokiej penetracji. Konstrukcję ściany montuje się do podłoża, sufitów i ścian za pomocą kołków rozporowych. Pomiędzy profile a podłoże układa się izolację akustyczną .
 
Po opłytowaniu jednej strony ściany wypełnia się wnętrze wełną mineralną lub szklaną o parametrach wg projektu. Płyty kręci się za pomocą wkrętów szybkiego montażu, które muszą być zabezpieczone dodatkowo antykorozyjnie powłoką cynkową. Spoiny wypełnia się specjalną szpachlą magnezową, dwuskładnikową, produkowaną przez Ukrmagnezyt. Spoiny można wzmocnić siatką z włókna szklanego.
 
Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumentacja. Informacje te są stale aktualizowane.
 

<img src="http://magnesit.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/28.png"  alt="Płyta magnezowa dla wykonania przegród"/>

Płyta magnezowa dla wykonania przegród

 

04.02.2016

Płyta magnezowa w konstrukcjach budowlanych

Płyta magnezowa w konstrukcjach budowlanych

 

Płyta magnezowa jest dobrym i uniwersalnym wyborem do prac budowlanych, gdyż można ją stosować zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynku. Ze względu na właściwości materiału płyta magnezowa jest używana w następujących konstrukcjach: wewnętrzne ściany i ścianki działowe, sufity podwieszane, dachy mansardowe i pomieszczenia na poddaszu, ściany zewnętrzne, systemy podwieszanej fasady, podbitki, szalunki tracone, szpalety okienne i drzwiowe, wykończenie ścian w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.

Biorąc pod uwagę wszystkie miejsca zastosowań oraz czynniki wpływu, które powstają, możemy zauważyć, że dla prawidłowego i długotrwałego funkcjonowania płyt magnezowych, ważne jest ścisłe przestrzeganie procesu technologicznego, zaczynając od dostarczenia ich na obiekt do czasu rozpoczęcia robót wykończeniowych.
 

W miejscach przechowywania płyty magnezowe nie powinny być narażone na wpływ opadów atmosferycznych. Warto unikać nawilżania powierzchni płyty wodą podczas wykonywania robót budowlanych i wykończeniowych. Innymi słowy, magnezową płytę warto dostarczać na obiekt tylko po wszystkich procesach “mokrych” (po tynkowaniu ścian, wykończeniu podłóg).
 

Od momentu dostarczenia na obiekt do momentu instalacji płyty magnezowe muszą być przechowywane w pozycji poziomej, ułożone na łatach drewnianych . W tym położeniu, płyta przechodzi okres “aklimatyzacji” do warunków otoczenia przez około 2-3 dni. Przed rozpoczęciem instalacji, powierzchnia i krawędzie płyt magnezowych muszą być zagruntowane (2-3 razy, z obu stron). Dla elementów budowlanych, które są używane w pomieszczeniu wilgotnych, należy korzystać z płyt typu “Premium” i dla zmniejszenia wchłaniania wody, należy użyć emulsji hydrofobowych.
 

Instalacja płyt magnezowych do konstrukcji nośnej powinna być prowadzona zgodnie z dokumentacją projektową, przygotowaną dla danego obiektu. Jest to szczególnie ważne dla dużych, złożonych budynków i obiektów, systemu podwieszanej fasady wentylowanej. Prawidłowy wybór konstrukcji nośnej, przekrój i rozstaw kształtownika stalowego, rodzaj elementów mocowania mogą tylko zaprojektować wysoko wykwalifikowani inżynierowie, a wykonać dużą ilość złożonych robót budowlanych i wykończeniowych według projektu mogą wyłącznie profesjonalni montażyści.
 

Niewielkie prace budowlane powierzchni ścian, sufitów i wewnętrznych ścian do 3 metrów, można wykonać własnymi siłami lub za pomocą małych brygad budowlanych. Warto po prostu nauczyć się podstawowym zasad instalacji płyt magnezowych. Podczas montażu trzeba zachować odstęp 3-4 mm między sąsiednimi płytami, i odstęp 8-10 mm od sufitów i podłóg. Mocowania płyt magnezowych do konstrukcji należy dokonać za pomocą wkrętów samogwintujących z ochronną powłoką z cynku. Zaleca się zastosować w tym procesie śruby z samogwintującą główką. Można używać zwykłych ocynkowanych śrub samogwintujących, najpierw nawiercając otwór pod śrubę. Minimalna odległość od krawędzi płyty do miejsca mocowania śrub wynosi 15 mm. Górną część śrub warto osadzać 1 mm poniżej powierzchni płyty. Szczegóły ostatecznego wykończenia zależą od temperatury i wilgotności pomieszczenia i od rodzaju projektowanej warstwy wykończeniowej.
 

Więcej informacji na temat montażu płyt magnezowych, wariantów mocowania do elementów budowlanych, można znaleźć na naszej stronie internetowej w rozdziale Dokumentacja.
 

<img src="http://magnesit.com.ua/wp-content/uploads/2015/04/DSC05078.jpg"  alt="Płyta magnezowa w konstrukcjach budowlanych"/>

Płyta magnezowa w konstrukcjach budowlanych

 


     Next Page »