ukruplfrencs

+38 067 243 6378

Wiadomości

03.02.2016

Płyta magnezowa – zakres zastosowania

Płyta magnezowa – zakres zastosowania

 

Wymogiem obecnego czasu jest budowanie obiektów z minimalnym negatywnym wpływie na ludzi i środowisko, tak zwane “zielone” budownictwo. Należy podkreślić, że dzisiaj budowa ekologiczna, w zasadzie, nie jest możliwa bez użycia odpowiednich materiałów.

Płyta magnezowa jest całkowicie zgodna ze współczesnymi wymogami ochrony środowiska, a mianowicie, ma wysoką odporność biologiczną, właściwości antyseptyczne, niską przewodność cieplną, odporność na ścieranie podczas użycia. Warto jeszcze dodać do tej listy to, że jest niepalna i ma bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe. W wielu krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ten nowoczesny i materiał stopniowo zastępuje inne materiały budowlane, które zazwyczaj były wykorzystane w procesie robót budowlanych wewnętrznych oraz zewnętrznych.
 
Płyty magnezowe mają różne właściwości fizyczne i mechaniczne. Warto brać pod uwagę te cechy, oraz zalecenia podczas wyboru różnego rodzaju płyt magnezowych. Na przykład, dla wykonania wewnętrznych przegród i ścian w pomieszczeniach suchych i z normalnymi wymogami wilgotności i ciepła, mogą być wykorzystane płyty magnezowe “Premium” i “Standard”. Ale dla pomieszczeń “mokrych” (kuchnia, łazienka, węzeł sanitarny), oraz dla wykonania podkładów podłogowych powinny być używane tylko płyty magnezowe marki “Premium” lub “Fasad”. Do zewnętrznych robót trzeba używać tylko płyty magnezowej “Fasad”.
 
Także warto bardzo ostrożnie podchodzić do wyboru materiałów, które będą wykorzystane w połączeniu z płytą magnezową. Na przykład, dla systemu podwieszanej fasady wentylowanej można użyć aluminium lub metalu z powłoką ochronną z cynku oraz ramy zrobionej z drewnianej belki.
 
Porównajmy te materiały. Aluminium ma większy współczynnik rozszerzalności liniowej, w porównaniu do metalu, chociaż przy istotnej różnicę między zimową i letnią temperaturą, system ulegnie pewnym zmianom.
 
W rezultacie czego, dla podwieszanych fasad wentylowanych z profili aluminiowych, bardzo niepożądane jest mocowanie sztywne elementów fasady do ramy. Poza tym, koszt takiej ramy jest większy. Z drugiej strony, drewno też ma znaczną rozszerzalność liniową, ale głównie od wilgoci. Ta właściwość drewna przez cały czas będzie wpływać na “pracę” systemu podwieszanej fasady i będzie osłabiać miejsca mocowania.
 
Przed zainstalowaniem płyty magnezowej zaleca się ją zagruntować ją roztworem głębokiej penetracji w celu zmniejszenia absorpcji wody, i “zaaklimatyzować” płyty przez 2-3 dni w miejscu montażu.
 
Aby uzyskać dobrą powierzchnię, szczeliny między sąsiednimi płytami warto uszczelnić szpachlową magnezową, ewentualnie można użyć i szpachli mineralnych. Zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach szpachli na bazie cementu, może doprowadzić do niepożądanych rezultatów.
 
Do malowania powierzchni płyt magnezowych zaleca się używać farby paroprzepuszczalne, ponieważ magnezowa płyta ma tendencję do wchłaniania nadmiaru wilgoci z otoczenia oddając ją potem w warunkach suchych.
 
Zaleca się używać farb emulsyjnych fasadowych lub farb elastomerowych , które ukrywają drobne nierówności powierzchni i powstrzymują mikropęknięcia. Poprawna kombinacja płyty magnezowej z innymi materiałami w połączeniu z profesjonalnym montażem tworzy silne, trwałe i estetyczne konstrukcje.
 

<img src="http://magnesit.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/DSC04400.jpg"  alt="Płyta magnezowa"/>

Płyta magnezowa – zakres zastosowania

 

02.02.2016

Wykorzystanie płyt magnezowych przy obrabianiu otworów drzwiowych i okiennych

Wykorzystanie płyt magnezowych przy obrabianiu otworów drzwiowych i okiennych

 

Podczas budowy nowych domów, konstrukcji, remontu i modernizacji istniejących obiektów wykorzystanie nowoczesnych materiałów budowlanych pozwala szybko i w wysokiej jakości wykonywać każdą budowlaną i wykończeniową pracę.

Wszechstronny materiał jakim jest płyta magnezowa używany jest zarówno dla robót wewnętrznych (płyta typu “Standard” i “Premium”), jak i zewnętrznych (“Fasad”).
 

Wśród materiałów używanych do wykonania szpalet, najczęściej wykorzystane są płyty magnezowe, płyty gipsowe, płyty MDF, zaprawa cementowa (z dodatkiem perlitu), jak również drewno.
 

Proces technologiczny wykonania okiennej (drzwiowej) szpalety z płyty magnezowej wymaga wykonania kilku istotnych operacji. Zrealizować to na obiekcie budowlanym można z pomocą profesjonalnych budowniczych lub we własnym zakresie. Najważniejszym warunkiem jest spełnienie technicznych wymagań przy instalacji płyty magnezowej i kierowanie się pewnymi zaleceniami, które są opisane na naszej stronie internetowej.
 

Technologia wykonania szpalet z materiałów płytowych, czy z płyt gipsowych w wielu aspektach jest podobna do technologii z płytami magnezowymi. Jednak niewątpliwą zaletą płyty magnezowej są jej właściwości mechaniczne i funkcjonalne cechy, które pomogą zwiększyć wydajność izolacji cieplnej i akustycznej, odporności na wilgoć i antyseptyczność. Ta ostatnia właściwość jest szczególnie istotna dla konstrukcji szpalet, ponieważ składniki płyty magnezowej zapobiegają powstawaniu pleśni i grzybów, których jest trudno uniknąć przy użyciu innego materiału.
 

Kolejność operacji przy instalacji stoków jest w następujący sposób:
– Przygotowanie otworów okiennych do ustawienia szpalet z płyty magnezowej;
– Oznakowanie miejsc przyłączenia do okiennego bloku i przymocowania startowego profilu;
– Przygotowanie (cięcie) części płyty magnezowej, a następnie obróbka powierzchni płyty i pokrycie na końcach warstwą gruntującą głębokiej penetracji;
– Przygotowanie roztworu kleju dla przymocowania płyty magnezowej do istniejącej powierzchni otworu okiennego;
– Montaż części z magnezowej płyty do bazowej płaszczyzny przy pomocy kleju;
– Wypełnienie szczelin między płytami magnezowymi i bazową płaszczyzną
– Instalacja ochronnych perforowanych narożników, a następnie wyrównanie powierzchni szpachlówką magnezową ;
– Wykończenie (malowanie) powierzchni szpalety.
 

Jak pokazuje praktyka wykonywania szpalet, są niuanse w wykonywaniu niektórej czynności. Jeśli odległość projektowanej powierzchni szpalety jest duża od płaszczyzny bazowej otworu okiennego, stosuje się warstwę materiału izolacji cieplnej. Izolacja cieplna jest zamocowana najpierw do powierzchni płaszczyzny bazowej za pomocą klejowego roztworu, który musi być odpowiedni dla danego materiału izolacyjnego, a następnie tym samym roztworem montuje się płytę. Przy wykonaniu szpalet z płyty magnezowej razem ze systemem wewnętrznej izolacji cieplnej, przymocowanie krajów płyty do ramy, wykonuje się za pomocą wkrętów samogwintujących z powłoką ochronną.
 

Korzystając z materiałów wysokiej jakości, jakimi są płyty magnezowe otrzymują Państwo doskonałe wykończenie wnętrza waszego domu lub biura, które może cieszyć oko przez dziesięciolecia.
 

<img src="http://magnesit.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/SAM_15631.jpg"  alt="Wykorzystanie  płyt magnezowych"/>

Wykorzystanie płyt magnezowych przy obrabianiu otworów drzwiowych i okiennych

 

18.01.2016

Układanie “suchego jastrychu” z płyt magnezowych.

Układanie “suchego jastrychu” z płyt magnezowych.

 

Niejednokrotnie wspominaliśmy, że płyty magnezowe nadają się jako podkład pod podłogi. Będziemy kontynuować ten temat i dostarczać informacji technicznej na temat układania z tych płyt “suchego jastrychu”.

Przy układaniu warstw podłogowych bezpośrednio na gruncie lub na stropach nad nieogrzewanym pomieszczeniem kluczową sprawą jest oczywiście dobranie odpowiedniej izolacji cieplnej, co wynika z obliczenia współczynnika przenikania ciepła(U). Już wstępne porównanie współczynników ʎ pokazuje, że jastrych magnezowy jest lepszym izolatorem niż tradycyjny cementowy (dla podkładu cementowego ʎ=1.0W/m*K dla podkładu magnezowego ʎ=0,24W/1*K). Przy uwzględnieniu grubości obydwu podkładów podkład magnezowy ma 2 razy lepszy opór cieplny “R”.
 
Po pierwsze, grubość. Minimalna dla wylewki wynosi 40 mm. Magnezowa płyta ma tylko 12 mm (jednowarstwowe układanie) lub 10 + 8 mm (przy dwuwarstwowym układaniu). Należy zauważyć, że różnica grubości tych materiałów wynosi od 22 do 28 mm. Podłoże z płyt magnezowych ma więc grubość co najmniej dwukrotnie mniejszą.
 
Po drugie, ciężar warstwy. Tradycyjna wylewka cementowa o gr.40mm daje obciążenie na 1m2 ok. 80kg. W przypadku podłoża z 2x12mm daje to 24kg/m2. Przy projektowaniu stropu jest to znacząca różnica.
 
Po trzecie – technologia.
Wykonanie wylewki jest nieporównywalnie bardziej pracochłonne i skomplikowane niż “suchego jastrychu” (chociażby ze względu na wyrównanie, wypoziomowanie). Użytkowania takiego podłoża nie można rozpocząć jak w przypadku podkładu magnezowego, praktycznie następnego dnia. W przypadku układania płyt na izolacji postępujemy zgodnie z technologią opisaną wcześniej (przesunięcie spoin, dylatacje przy ścianach, gruntowanie) a płyty kleimy do odpowiednio dobranej izolacji za pomocą mieszaniny klejowej na bazie cementu. Wszystkie etapy technologii wykonania podkładu z płyt magnezowych, nawet biorąc pod uwagę “aklimatyzację” płyty w pomieszczeniu nie zajmą więcej niż kilka dni.
 
Podsumowując: “suchy jastrych” z płyt magnezowych to rozwiązanie lżejsze, szybsze, “cieplejsze” i dużo prostsze w wykonaniu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej w zakładce “Dokumentacja”.
 

<img src="http://magnesit.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/25.jpg"  alt="Płyta magnezowa MGO"/>

Płyta magnezowa MGO

 

<img src="http://magnesit.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/26.jpg"  alt="Płyta magnezowa MGO"/>

Płyta magnezowa MGO

12.01.2016

Układanie suchego jastrychu z płyty magnezowej

Układanie suchego jastrychu z płyty magnezowej.

 

Istnieją dwa sposoby układania suchego jastrychu. Sposób pierwszy: warstwa cieplnej izolacji, w naszym przypadku keramzyt (wielkość frakcji do 5 mm) umieszcza się na folii o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. Przed ułożeniem keramzytu końce folii zawija się na ściany, na całym obwodzie pomieszczenia, układa się przekładkę z taśmy lub wełny. Grubość cieplnej izolacji zależy od obliczeń cieplnych.

Gdy grubość warstwy jest poniżej 100 mm, układa się dwie warstwy płyt magnezowych, w przypadku większej grubości – trzy warstwy. Ważne jest aby materiały były suche a sama płyta magnezowa powinna przejść okres adaptacji w pomieszczeniu i powinna być utrzymywana w pozycji poziomej. Cięcie płyt wykonuje się za pomocą noża lub narzędzia elektrycznego. Boki i końce płyt warto pokryć gruntem i przystąpić do dalszych prac po całkowitym wyschnięciu powierzchni płyty.
 
Płyty magnezowe układa się do ustalonego poziomu, który uzyskuje się rozprowadzając podsypkę za pomocą łaty. Warstwa podsypki do 4 cm nie wymaga zgęszczenia. Grubsze warstwy należy zgęścić ubijakiem ręcznym i po dosypaniu wyrównać. Można też użyć kawałków płyt 0.5 x 0.5 m, chodząc po nich. Wszelkie konieczne wycięcia w miejscach przechodzenia instalacji wykonuje się za pomocą wyrzynarki elektrycznej.
 
Po ułożeniu pierwszej warstwy należy obciąć wystające części folii . Układanie drugiej warstwy płyty magnezowej wykonuje z przesunięciem szwów nie mniej niż 300 mm. Spoiny między płytami powinny mieć 3-4 mm a między ścianą i płytą – 10 mm.
 
Płyty drugiej warstwy układa się na cienkiej warstwie kleju montażowego, rozprowadzonego za pomocą zębatej szpachli i mocuje się do pierwszej warstwy za pomocą wkrętów z podwójnym gwintem. Spoiny szlifuje się przy pomocy szlifierki z papierem ściernym.
 
Po zakończeniu szlifowania należy usunąć kurz z powierzchni płyt. Po 2 dniach szwy połączenia między płytami warto wypełnić magnezowym uszczelnieniem na całej głębokości i wyrównać z powierzchnią płyt. Spoina obwodowa musi być wypełniony masą uszczelniającą. Po wyschnięciu uszczelnienia podłoże jest gotowe do układania warstwy podłogowej (laminatu, linoleum, wykładziny dywanowej, płytki ceramicznej).
 

<img src="http://magnesit.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/21-kopiya1.jpg"  alt="Płyty magnezowe"/>

Płyty magnezowe

 

<img src="http://magnesit.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/241.jpg"  alt="Płyta magnezowa MGO"/>

Płyta magnezowa MGO

11.01.2016

«Suchy jastrych» z płyt magnezowych na legarach drewnianych

«Suchy jastrych» z płyt magnezowych na legarach drewnianych.

 

Płyta magnezowa MGO to nowoczesny materiał, który jest coraz częściej stosowany zamiast tradycyjnych materiałów wykończeniowych. Własności fizyczne i mechaniczne płyty magnezowej zapewniają właściwości użytkowe, których nie zapewnią inne materiały.

Płyta magnezowa MGO jako podkład pod posadzki może być stosowana do wszystkich rodzajów podkładów podłogowych w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.
 
Strop pod podłoże z płyt magnezowych powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcyjnym, zapewniającym odpowiednie parametry wytrzymałościowe, cieplne, akustyczne i przeciwpożarowe.
 
W przypadku wykonywania podłoża z płyt magnezowych, rozstaw drewnianych legarów powinien wynosić od 400-500 mm, z preferencją 400 mm dla płyty o wymiarach 1200×2400 mm. Przed układaniem, na obwodzie w pomieszczeniu należy ułożyć przekładkę z taśmy z materiałów izolacyjnych(pasek wełny), która pełni funkcję izolacji akustycznej i oddziela podłogę od konstrukcji ścian. Dla większej pewności konstrukcji prostopadle do legarów można ułożyć kawałki profili CW-75 w rozstawie co 600 mm.
 
Kolejna operacja, to instalacja płyt do drewnianych legarów. Dla ułatwienia układanie płyt zaczyna się od ściany z otworem drzwiowym. Połączenia muszą być układane z przesunięciem. Przy układaniu za pomocą dodatkowego ocynkowanego profilu, wielkość przesunięcia musi być równa rozstawowi belek lub dodatkowych profili. Wielkość spoin między końcami sąsiednich płyt powinna wynosić 3-4 mm.
 

<img src="http://magnesit.com.ua/wp-content/uploads/2015/09/11.jpg"  alt="Płyta magnezowa MGO"/>

Płyta magnezowa MGO

 

 

Płyty mocuje się do legarów za pomocą wkrętów szybkiego montażu z powłoką antykorozyjną o długości 30 -35 mm. Płyty drugiej (górnej) warstwy układa się prostopadle do poprzecznych i wzdłużnych spoin. Łeb wkrętów warto zagłębić 0,5-1 mm poniżej powierzchni płyty. Spoiny między płytami i miejsca z wkrętami muszą być wypełnione szpachlą magnezową. Po wyschnięciu spoiny szlifuje się siatką ścierną.
 
Po zakończeniu szlifowania i usunięcia pyłu, powierzchnia jest już gotowa do układania warstwy podłogowej. Grubość dwóch warstw płyty magnezowej w różnych kombinacjach może przyjmować wartości: 20, 22 i 24 mm.
 
W porównaniu z tradycyjnym podłożem, zrobione z płyt magnezowych jest mniej kłopotliwe, ma idealnie płaską powierzchnię ,jest antyseptyczne i wodoodporne. Również podczas eksploatacji, powierzchnia podłoża pozostaje płaska. Podłoże magnezowe nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed układaniem warstwy podłogi. Nie boi się wilgoci i przyjmuje każdy rodzaj klejów.


« Previous Page     Next Page »