ukruplfrencs

+38 067 243 6378

Płyta magnezowa – to uniwersalny materiał.

 

Płyta magnezowa – to uniwersalny materiał wykończeniowy do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Przy wykorzystaniu magnezytowych płyt wewnątrz budynku warto kierować się następującymi zaleceniami. Montaż płyt z wykorzystaniem płyt magnezytowych należy wykonywać po zakończeniu prac “mokrych”, które mogą spowodować zawilgocenie płyt lub zanieczyszczenie strefy montażu. Inne prace instalacyjne (ogrzewanie, podłączenie ciepłej i zimnej wody, doprowadzenie energii i ogrzewania elektrycznego, podłogowego) muszą być także zakończone przed rozpoczęciem montażu płyt magnezowych). Temperatura w pomieszczeniach podczas robót nie powinna być niższa niż + 10 – + 14 ° C (w chłodniejszych porach roku zaleca się włączenie ogrzewania ), a wilgotność mniejsza niż 70%.
 
Płyta magnezowa, ze względu na jej właściwości i wymiary, jest materiałem, który znacznie przyspiesza proces montażu lekkich konstrukcji z dobrymi wskaźnikami izolacji cieplnej, dźwiękowej i odporności na ogień. Jednak warto uniknąć instalacji tego według metody “dokładnie na czas”. Po dostawie na miejsce, należy zostawić płytę magnezową na dwa dni dla przyzwyczajenia do warunków zbliżonych do warunków dalszej eksploatacji.
 
Płyty magnezowe należy przechowywać w pozycji poziomej na równej powierzchni, na podkładkach, które uniemożliwią zawilgocenie jej z podłoża, najlepiej w pobliżu miejsca instalacji, z utrzymania przejścia szerokości około 1,5 m.
Warunkiem koniecznym jest zagruntowanie płyt magnezowych płyt środkiem gruntującym głębokiej penetracji. Zaleca się podwójne gruntowanie.
 
Po naturalnym wysuszeniu powierzchni, po gruntowaniu , płyty montuje się na profilach CD i CW (albo na szkielecie drewnianym) za pomocą wkrętów z ochronnym, cynkowym pokryciem antykorozyjnym. Wielkość spoin między płytami a sufitem czy podłogą zależy od warunków i przeznaczenia konstrukcji.
 
Zazwyczaj szerokość poziomych spoin między sufitem a płytami wynosi 8 … 10 mm, a pionowy spoina ze ścianą nie więcej niż 5 mm, poziome i pionowe spoiny między sąsiednimi płytami – 3 … 4 mm. Uszczelnienie spoin odbywa się za pomocą magnezowej szpachli С.2.ШM2 na całą głębokość, i wzmacnia się siatką z włókna szklanego, a potem powtórnym szpachlowaniem i wyrównaniem powierzchni. Spoinę między płytami a podłogą należy również wypełnić magnezytową masą szpachlową.
 
Na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumentacja dostępne są rysunki konstrukcji montażowych z użyciem płyty magnezowej.
 

<img src="http://magnesit.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/SAM_15631.jpg"  alt="Płyta magnezowa "/>

Płyta magnezowa